Postgraduate Students

Postgraduate students can publish your email and upload your URL through PG Links Upload. These are the postgraduate students who agree to publish their personal contact information.

PhD

Name E-mail
CHATZOPOULOS, Dimitrios dcab
CHAU, Chuck Jee chuckjee
CHEN, Li lchenad
CHEN, Zhourong zchenbb
GU, Xiaodong xguaa
JIA, Xiaoying xjia
LI, Lei llibb
LI, Shiwei slibc
LIU, Bo bliuab
LIU, Dongyu dliuae
LO, Chi Kiu  
LUO, Zixin zluoag
MENG, Rui rmeng
MO, Ka-chun Ron  
MO, Kaixiang  
QIU, Shuang sqiuac
SAYED, Ahmed Mohamed Abdelmoniem amas
SHEN, Tianwei tshenaa
SHI, Qingkai qshiaa
SUN, Mingfei msunag
WANG, Hao hwangaz
WANG, Lipeng lwangay
WANG, Yong ywangct
WU, Yanhong ywubk
XIN, Hao hxinaa
YANG, Lin lyangab
YAO, Quanming qyaoaa
ZENG, Gaoxiong  
ZHANG, Ruiliang rzhangaf
ZHANG, Runze rzhangaj
ZHAO, Huan hzhaoaf
ZHENG, Shuai szhengac

MPhil

Name E-mail
AU, Chun Ming cmauaa
CHOW, Ka Ho khchowad
LAUSEN, Leonard Elias lelausen
WU, Hang hwuav

Note: Unauthorized use of email addresses found on this website will be considered consent by the violator to pay a fee of $500 USD per incident to the University.