Selected PhD Graduates

Yida TAO

Senior Software Engineer
TCL Corporation Research
Hong Kong

PhD 2015
Supervised by Dr. Sunghun KIM

Jason Min WANG

Research Manager
Center of Cloud Computing and Big Data, Lenovo
Hong Kong

PhD 2015
Supervised by Dr. Brahim BENSAOU

Ning DING

Quant and Risk Analyst
Public Risk Group
PAG

PhD 2014
Supervised by Prof. Fangzhen LIN

Xiaojun Feng

Quantitative Researcher
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
Hong Kong

PhD 2014
Supervised by Prof. Bo LI and Prof. Qian ZHANG

Eric Zhiqiang MA

Co-founder and CTO
Hututa Technologies Limited
Hong Kong

PhD 2014
Supervised by Dr. Lin GU

Yin ZHU

Quantitative Researcher
Citadel LLC
Hong Kong

PhD 2014
Supervised by Prof. Qiang YANG

Leonard Kin-Man POON

Assistant Professor
The Education University of Hong Kong
Hong Kong

PhD 2012
Supervised by Prof. Nevin L. ZHANG

Mingxuan YUAN

Researcher
Huawei Noah's Ark Lab
Hong Kong

PhD 2012
Supervised by Prof. Lei CHEN

Yu ZHANG

Research Assistant Professor
The Hong Kong University of Science and Technology
Clear Water Bay, Hong Kong

PhD 2011
Supervised by Prof. Dit-Yan YEUNG

Zhifeng LAI

Associate Director
Wealth Management and Protection
AIA Hong Kong

PhD 2010
Supervised by Prof. Shing-Chi CHEUNG

Jia CHEN

Senior Researcher and Senior Manager
Machine Intelligence Lab
Lenovo
Hong Kong

PhD 2009
Supervised by Prof. Chi-Keung TANG

James Sheung-Chak CHENG

Assistant Professor
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, Hong Kong

PhD 2008
Supervised by Dr. Wilfred Siu-Hung NG

Ken Wai-Pun YIU

CTO
Numerical Method Incorporation Limited
Hong Kong

PhD 2008
Supervised by Prof. Gary Shueng-Han CHAN

Oscar Kin-Chung AU

Assistant Professor
City University of Hong Kong
Kowloon Tong, Hong Kong

PhD 2007
Supervised by Prof. Chiew-Lan TAI

Nelson CHU

Founder
Expresii
Hong Kong

PhD 2007
Supervised by Prof. Chiew-Lan TAI

Hongbo FU

Associate Professor
City University of Hong Kong
Kowloon Tong, Hong Kong

PhD 2007
Supervised by Prof. Chiew-Lan TAI

Jian MA

Executive Director
Equities Quantititative Research
JPMorgan Chase
Hong Kong

PhD 2007
Supervised by Prof. Lionel NI

Haibo HU

Assistant Professor
The Hong Kong Polytechnic University
Hung Hom, Hong Kong

PhD 2005
Supervised by Prof. Dik-Lun LEE

Xin LI

Senior Lecturer
The Hong Kong University of Science and Technology
Clear Water Bay, Hong Kong

PhD 2005
Supervised by Prof. Mounir HAMDI

Jihui ZHANG

Deputy Director
ASTRI
Hong Kong

PhD 2005
Supervised by Prof. Bo LI

Jiaya JIA

Professor
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, Hong Kong

PhD 2004
Supervised by Prof. Chi-Keung TANG

Jiying WANG

Senior Lecturer
The Hong Kong University of Science and Technology
Clear Water Bay, Hong Kong

PhD 2004
Supervised by Prof. Frederick LOCHOVSKY

Xiaowen CHU

Professor
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong

PhD 2003
Supervised by Prof. Bo LI

Yufei TAO

Professor
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, Hong Kong

PhD 2002
Supervised by Prof. Dimitris PAPADIAS

Jianliang XU

Professor
Hong Kong Baptist University
Kowloon Tong, Hong Kong

PhD 2002
Supervised by Prof. Dik-Lun LEE

Chong-Wah NGO

Professor
City University of Hong Kong
Kowloon Tong, Hong Kong

PhD 2000
Supervised by Prof. Ting-Chuen PONG and Prof. Roland CHIN

William Kwok-Wai CHEUNG

Associate Professor
Hong Kong Baptist University
Kowloon Tong, Hong Kong

PhD 1999
Supervised by Prof. Dit-Yan YEUNG

Ricky Yu-Kwong KWOK

Professor
University of Hong Kong
Pokfulam Road, Hong Kong

PhD 1997
Supervised by Prof. Ishfaq AHMAD

James Tin-Yau KWOK

Professor
The Hong Kong University of Science and Technology
Clear Water Bay, Hong Kong

PhD 1996
Supervised by Prof. Dit-Yan YEUNG

 • Yida TAO, PhD 2015, supervised by Dr. Sunghun KIM
 • Jason Min WANG, PhD 2015, supervised by Dr. Brahim BENSAOU
 • Ning DING, PhD 2014, supervised by Prof. Fangzhen LIN
 • Xiaojun Feng, PhD 2014, supervised by Prof. Bo LI and Prof. Qian ZHANG
 • Eric Zhiqiang MA, PhD 2014, supervised by Dr. Lin GU
 • Yin ZHU, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG
 • Leonard Kin-Man POON, PhD 2012, supervised by Prof. Nevin L. ZHANG
 • Mingxuan YUAN, PhD 2012, supervised by Prof. Lei CHEN
 • Yu ZHANG, PhD 2011, supervised by Prof. Dit-Yan YEUNG
 • Zhifeng LAI, PhD 2010, supervised by Prof. Shing-Chi CHEUNG
 • Jia CHEN, PhD 2009, supervised by Prof. Chi-Keung TANG
 • James Sheung-Chak CHENG, PhD 2008, supervised by Dr. Wilfred Siu-Hung NG
 • Ken Wai-Pun YIU, PhD 2008, supervised by Prof. Gary Shueng-Han CHAN
 • Oscar Kin-Chung AU, PhD 2007, supervised by Prof. Chiew-Lan TAI
 • Nelson CHU, PhD 2007, supervised by Prof. Chiew-Lan TAI
 • Hongbo FU, PhD 2007, supervised by Prof. Chiew-Lan TAI
 • Jian MA, PhD 2007, supervised by Prof. Lionel NI
 • Haibo HU, PhD 2005, supervised by Prof. Dik-Lun LEE
 • Xin LI, PhD 2005, supervised by Prof. Mounir HAMDI
 • Jihui ZHANG, PhD 2005, supervised by Prof. Bo LI
 • Jiaya JIA, PhD 2004, supervised by Prof. Chi-Keung TANG
 • Jiying WANG, PhD 2004, supervised by Prof. Frederick LOCHOVSKY
 • Xiaowen CHU, PhD 2003, supervised by Prof. Bo LI
 • Yufei TAO, PhD 2002, supervised by Prof. Dimitris PAPADIAS
 • Jianliang XU, PhD 2002, supervised by Prof. Dik-Lun LEE
 • Chong-Wah NGO, PhD 2000, supervised by Prof. Ting-Chuen PONG and Prof. Roland CHIN
 • William Kwok-Wai CHEUNG, PhD 1999, supervised by Prof. Dit-Yan YEUNG
 • Ricky Yu-Kwong KWOK, PhD 1997, supervised by Prof. Ishfaq AHMAD
 • James Tin-Yau KWOK, PhD 1996, supervised by Prof. Dit-Yan YEUNG